28 februarie 2018

Piramida lui Dubeţ

La adresa Şoseaua Naţională nr. 43 există o clădire cu șapte nivele numită Piramida lui Dubeţ. A fost construită între 1995-2000 după planurile arh. Gheorghe Hereș pentru Regia Autonomă de Termoficare (RAT). Numele i-a fost dat după cel al directorului Arcadie Dubeț care a cerut ca noul sediu să fie construit după forma unei clădiri pe care o văzuse în Franța. Astăzi, aici este sediul Salubris, Servicii Publice SA și al Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat (DAPPP).

1. - Piramida lui Dubeţ

Arhitectul Gheorghe Hereș este cunoscut pentru proiectele sale pentru comunitatea catolică din Iaşi: Catedrala Catolică Sfânta Fecioară Maria Regina de lângă Biserica Trei Ierarhi (1990-1995), Biserica Sfânta Tereza a Pruncului Isus din zona CUG, Institutul Teologic Romano-Catolic Sfântul Iosif sau Mănăstirea Don Orione dar și pentru proiectele de urbanism: Cartierul Alexandru cel Bun (1970), Piața Podul Roș și Bulevardul Socola (1970), Centru Cartier Tătărași, Super Copou (1968), Hotelul Vaslui și Magazinul Universal din Vaslui (1968).

via e-architecture.ro

13 februarie 2018

De 14 februarie

 1. - Nicolae Ceașescu oferind flori

Spitalul Universitar Sfântul Spiridon

Spitalul Universitar Sfântul Spiridon din Iași este cel mai vechi spital din Moldova și al treilea din România, după Spitalul Colțea (1704) și Sf. Pantelimon (1752).

Ctitorul Bisericii Sf. Spiridon şi al spitalului este cămăraşul Ştefan Bosie care în 1751 începea construirea în centrul orașului de atunci a unei biserici şi înfiinţarea unei bolniţe sau a unei spiridonii (infirmerie) fiind ajutat și de donatori numiți epitropi: A. V. Kogălniceanu, Vasile Roset și Anastasie Lipscanul. Acest ansamblu a fost organizat ca epitropie (administrație religioasă), iar epitropul era fie domnitorul, fie boieri, negustori sau oameni înstăriţi care finanţau aşezământul. 

 1. - Biserica Mănăstirii Sf. Spiridon în 1845
 Desen de I. Rey in 'Album de douze vues de la ville de Iassys'

  2. - Biserica și Spitalul Sf. Spiridon

3. - Sf. Spiridon

 4. - Jași - Ospătăria Sf. Spiridon

La deschiderea sa, spitalul avea o capacitate de 30 de paturi iar primul pavilion construit există și astăzi în zona dinspre Facultatea de Medicină și farmacie.

Construcţia pe acest loc s-a datorat icoanei făcătoare de minuni a Sfântului Spiridon, ocrotitorul săracilor şi părintele orfanilor, care pe atunci era expusă într-un paraclis particular pe Uliţa Hagioaiei, astăzi Bulevardul Independenţei.

Prima atestare documentară este la 1 ianuarie 1757 și aparține domnitorului Constantin Cehan Racoviță, a cărui soţie se îmbolnăvise din pricina neglijenţei unui medic de curte italian. Domnitorul legiferează existenţa şi cadrul de organizare a spitalului "de boli acute, în care bolnavii sunt îngrijiți de medici, cu tratamente care aparţin medicinei culte".

În 1763 spitalul avea doi specialişti gerahi (chirurgi) pe Gioan Luchi şi I. Lochman. Faima lor s-a răspândit repede după ce primul a reuşit să salveze de la moarte un turc împuşcat în grumaz. Primul doctor al epitropiei, în înţelesul actual al cuvântului, a fost medicul prusian Iohan Goldzric Herlitz care în 1756 este numit de domnitorul Constantin Racoviță medic al Spitalului Sf. Spiridon din Iaşi.

În 1765, Grigore Ghica hotărăște mărirea capacității spitalului care în 1860 avea 280 paturi și administra 13 instituții spitalicești din toată Moldova. Până la venirea comuniștilor în 1948, mănăstirea şi spitalul Sf. Spiridon aveau în administrare şi stațiunea balneară Slănic Moldova.

Mulți din medicii școliți în străinătate au fost dascăli la Academia Mihăileană și apoi la Facultatea de Medicină înființată la 1 decembrie 1879 când s-au instalat la Sf. Spiridon clinicile facultății. De-a lungul timpului, spitalul din Iași a avut medici de renume, care au făcut istorie: Constantin Parhon, Anibal Teohari și Ernest Juvara. În acest spital s-au înfăptuit premiere naționale remarcabile: primul implant de cristalin, prima colangiografie transparietohepatică, primul drenaj extern percutan, cel mai mare număr de colecistopancreatografii retrograde endoscopice din țară, prima angioplastie percutană, prima gastrostomie endoscopică, a doua colecistectomie laparoscopică din țară, prima ablație laparoscopică a unui chist de ovar, prima cardiomiotomie extramucoasă Heller laparoscopică, primul șunt portocav transjugular percutan, prima sutură laparoscopică a ulcerului perforat și multe altele.

Astăzi Spitalul Universitar Sf. Spiridon are în componența sa 20 de clinici universitare în care își desfășoară activitatea 75 medici primari. Spitalul are 1290 de paturi în care sunt internați anual aproximativ 38.000 bolnavi.

Biserica Sf. Spiridon a fost ridicată inițial după 1751 şi sfinţită la 1758, avându-l ca ctitor pe logofătul de visterie Ştefan Bosie.  Fiind afectată de cutremurul din 14 octombrie 1802, biserica a fost demantelată în 1804 şi refăcută în 1805. 

  5. - Biserica Mănăstirii Sf. Spiridon

Turnul clopotniței a fost construit în 1757 şi conține mai multe etape de evoluţie şi stiluri, cel mai vechi fiind parterul bolţii de intrare din piatră nefasonată. Turnul poartă pe el inscripţia cu anul 1786, aflată pe stema lui Alexandru Mavrocordat al II-lea.

În 1765, Grigore al III-lea Ghica adăuga cişmelele gemene, sub forma unor portaluri oarbe, cu inscripţii în greacă, osmană şi română cu caractere chirilice, care aduceau apa prin olane, din actuala incintă a Grădinii Botanice.

Inscripția aflată pe cele două laturi ale turnului scrisă în limbile slavonă, greacă și arabă.
„Io Gr. Ghica Vv.
Fântâna lui Silvam, scăldătoarea lui Solomon
Pâraiele făcătorului de minuni Spiridon
Izvorăsc sănătate într-a bolnavilor lăcașu
Desfătare, viață tuturor în Iașu
Al triilea Grigorie Alexandru Ghica dăruiește
Și către toți de obștie darul de înmulțește
Însetaților, vedeți, să dobândiți viața apelor.
Întru alu doilea anu alu Domnii Sale; leat: 1765 iulie 20”


Turnul şi biserica au fost grav afectate de cutremurul din 1802 şi au fost rezidite. De atunci datează camera clopotelor, de factură clasicistă cu elemente baroce şi care avea iniţial un acoperiş mic cu un glob şi o semilună deasupra pentru a se evita jafurile turcilor. În 1807, semiluna era înlocuită cu ochiul triunghiular, simbol al divinităţii.


Cupola turnului avea la început o formă bulbară după model rus. A fost însă modificată în 1862 sub forma culionului, constructorii fiind influenţaţi de pălăria de papură purtată de Sf. Spiridon în icoanele care îl reprezintă. În limba greacă, Spiridon înseamnă „coşuleţ împletit din nuiele”. 

Ceasul parizian fiind adăugat după 1830, conform prevederilor din Regulamentu Organic al Moldovei: „pe turnurile bisăricilor mai înalte a fieştecăruia cvartal se vor aşăza ceasornice, spre arătarea ceasurilor şi a ciferturilor (rate trimestriale la plata dărilor)”.  

 6. - Clopotnița bisericii Sf. Spiridon de Carol Popp de Szathmari

  7. - Clopotnița bisericii Sf. Spiridon în renovare - 2017

În biserica Sf. Spiridon este îngropat trupul lui Grigore Ghica al III-lea ucis de turci în 1777, din cauza opoziţiei sale faţă de cedarea Bucovinei către austrieci în 1775, capul fiindu-i dus la Istanbul. Inscripţia în limba greacă nu vorbeşte decât de o „moarte prematură” dar prezenţa ramurilor de palmier în sculptura pietrei de mormânt indică moartea de martir.

 8. -  Sf. Spiridon

9. - Jassi - Strada St. Spiridon - Casa Reinicke Chetner

06 februarie 2018

Muzeul George Topîrceanu

Poetul George Topîrceanu a locuit în această casă până în 1937 când a trecut la cele veșnice, la numai 51 de ani, fiind înmormântat la cimitirul Eternitatea.

În muzeu sunt expuse obiecte memoriale precum o călimară, scrumieră, pipă, discuri, aparat de fotografiat, acte, fotografii originale, picturi de A. G. Suțu, manuscrise, reviste.

Micuța casă a fost construită la sfârșitul sec. al XIX-lea și a aparținut poetului Demostene Botez, prieten cu George Topîrceanu

După ce în 1919 a fost sediul redacției revistei Însemnări literare, tipărită sub direcția lui Mihail Sadoveanu, imobilul este pus la dispoziția lui George Topîrceanu în anul 1932, iar în 1985, cu un an înaintea centenarului nașterii poetului, a fost transformată în casă memorială.

1. - Muzeul George Topîrceanu
       
George Topîrceanu (n. 1886, București - d. 1937, Iași) a fost un poet, prozator, memorialist și publicist român, membru corespondent al Academiei Române din 1936. Garabet Ibrăileanu, cu care întreține o interesantă corespondență, îl cheamă la Iași în 1911, ca subsecretar de redacție la Viața românească. Topîrceanu cunoaște și colaborează astfel cu scriitori de frunte, precum Mihail Sadoveanu, Gala Galaction, Tudor Arghezi, Mihai Codreanu sau Hortensia Papadat-Bengescu, grupare aflată în luptă polemică cu sămănătorismul lui Nicolae Iorga sau cu modernismul estetizant și importat de la Sburătorul lui Lovinescu. Între 1912 - 1913, împreună cu Mihail Sevastos publică revista Teatrul.

În 1912 se căsătorește cu învățătoarea Victoria Iuga, cu care a avut un fiu, dar căsnicia se va destrăma. Ulterior va trăi o poveste de dragoste discretă cu poeta Otilia Cazimir.

Participă la campania din Bulgaria, apoi la primul război mondial, căzând prizonier la Turtucaia în 1916 și rămâne în captivitate până în 1918. 

Localizare Muzeu: str. Ralet, nr. 7, 700108, Iaşi
Program de vizitare: Marţi - Duminică 10:00-17:00, Luni închis.
Imagini din muzeu găsiți pe ghidulmuzeelor.cimec.ro

   
2. - Fostul Spital de Pneumoftiziologie

Peste drum, în dreapta, este impozanta clădire a fostului Sanatoriu Preventoriu TBC. Clădirea, construită în secolul XIX, a fost retrocedată. În anii comunismului și după 1990 aici a fost secția exterioară a Spitalului de Pneumoftiziologie, a funcționat Centrul Medical Copou, fost Preventoriu Studențesc.

via cimec.ro

29 ianuarie 2018

Evenimente în Iași 2018

 
1.- Ștrandul din Iași - via Jecinci

Ianuarie 2018

6 ianuarie 2018 - Concert Cocktail de Anul Nou @Palas Iași

Februarie 2018     
18 februarie 2018 - Palas Dance Cup
24 februarie 2018 - HubriFair - Târg de Dragobete

Martie 2018
martie 2018 - Târgul de Cariere Iași @Palas Iași

16 martie 2018 - International Tattoo Fest IASI 

24 martie 2018 - Codecamp Iași

Aprilie 2018
15 aprilie 2018 - I..AȘI în Trail 2018
  
22 aprilie 2018 - Semimaraton Iași
Mai 2018

19 mai 2018 - Noaptea Muzeelor Iași 

19 mai 2018 - Cros pentru școli


31 mai – 4 iunie 2018 - Afterhills Music & Arts Festival  


mai 2018 - Gala Premiilor Festivalului de Poezie Grigore Vieru, ediția a X-a la Ateneul din Iași

mai 2018 - FEstudIS 2018

mai 2018 - Street Food Festival Iași 2018

mai 2018 - Festivalul Filmului European FFE - ediţia XXII 
Iunie 2018

22-24 iunie 2018 - Rocanotherworld 2018

23 iunie 2018 - The Color Run Iași

iunie 2018 - The Biggest Rooftop Party in Town #5

iunie 2018 - Târgul Național de Ceramică Cucuteni

iunie 2018 - Festivalul Operelor Independente „Elixirul dragostei” la Ateneul din Iași

iunie 2018 - ONGFest Iași
Iulie 2018
iulie 2018 - Festivalul Concurs Coral Internațional pentru Tineret „Gavriil Musicescu”, ediția a V-a  

iulie 2018 - Swimathon Iași 2018

August 

august - Zilele Diasporei Iași

august 2018 - Festivalul Internațional de Șah „M. Sadoveanu” ediția a XXXIII– a Iași
Septembrie 2018
29 septembrie 2018 - Maratonul Iaşiului 

septembrie 2018 - Deschiderea celei de a 76-a stagiuni de concerte la Filarmonica de Stat Iași

septembrie 2018 - Magia serii în sunet şi lumină la Opera Națională Română Iași, ediţia a VIII-a

septembrie 2018 - Festival La Vie

septembrie 2018 - Festival de Muzică Bizantină la Iaşi

septembrie 2018 - COTNARI Rally – Iași 2018
Octombrie 2018
14 octombrie 2018 - Zilele Orașului Iași

27 octombrie 2018 - Codecamp Iași 

octombrie 2018 - Gala Extraordinară Ateneul din Iași - Deschidere Stagiunea Unirii, 2018 - 2019

octombrie 2018 - Festivalul Internațional de Literatură și Traducere Iași (FILIT)

octombrie 2018 - Festivalul Internațional de Teatru pentru Publicul Tânăr Iași

octombrie 2018 - LightUP Festival 2018
Noiembrie 2018
noiembrie 2018 - Zilele Bibliotecii Centrale Universitare „Mihai Eminescu”

noiembrie 2018 - Festivalului de Film Documentar DocEst Iaşi - a IX-a ediţie

noiembrie 2018 - X-Enduro Festival Iaşi - ediţia a IX-a
Decembrie 2018
decembrie 2018 - Festivalul Internațional de Teatru Aurel Luca la Casa de Cultura a Studenților Iași

23 decembrie 2018 - Concert de Crăciun la Opera Națională Română Iași


via zelist.ro/iasi/

23 ianuarie 2018

Mica Unire, Hora Unirii si Hanul lui Petrea Bacalu

Anul acesta aniversăm 159 de ani de la Unirea Principatelor Române prin unirea statelor Moldova și Țara Românească sub numele Principatele Unite ale Moldovei și Țării Românești.

La 5/17 ianuarie 1859, în Moldova a fost ales în unanimitate liderul unionist Alexandru Ioan Cuza, reprezentantul Partidei Naționale. Reprezentanții acestei grupări, ce avea ca obiectiv unirea Moldovei cu Țara Românească, au oscilat o vreme între a avea un candidat al lor și a-l susține pe Grigore Sturza, fiul fostului domnitor Mihail Sturza partizan al Rusiei.

1. Proclamarea Unirii de Th. Aman via wikipedia

Alegerea lui Al. Ioan Cuza s-a realizat în Casa Roset de pe Ulița Hagioaiei viitor bulevardul Independenței. Astăzi aici este  Muzeul de Istorie Naturală aflat în renovare din 2013.

Într-o situație precară se află și imobilul unde Cuza a fost votat în București în ziua de 24 ianuarie. În Hotelul Concordia de pe strada Smârdan nr. 39, la primul etaj, în camera 5, în "seara zilei de 23 ianuarie 1859, s-a hotărât dubla alegere a lui Alexandru Ioan Cuza, de către fruntaşii partidei naţionale, ca domn al Ţării Româneşti".

2. Hotelul Concordia via
  
La 5 ianuarie 1859, în Iași, între hanul lui Petrea Bacalu și prăvăliile situate în față, spre Ulița Sârbească (azi strada Lăpușneanu) și mai departe, pe Ulița Mare, mulțimea era adunată pentru a afla rezultatele votului celor 49 de deputați ce formau Adunarea Electivă. Din micul balcon din fier forjat al hanului, imediat după confirmarea alegerii sale, Alexandru Ioan Cuza a vorbit pentru prima dată în calitatea sa de domn al Moldovei mulțimii adunate în fața hanului , mulțime care, pentru a sărbători victoria Partidei Unioniste și alegerea lui Al.I. Cuza, a jucat pentru prima dată Hora Unirii

3. - Vedere aeriană asupra Pieței Unirii

Pentru a marca acest moment istoric, municipalitatea a hotărât ulterior amenajarea unei piețe care a fost numită în 1881 Piața Unirii iar la 27 mai 1912 a fost dezvelită statuia lui Alexandru Ioan Cuza, realizată de sculptorul italian Raffaello Romanelli.

4. - Dezvelirea statuii lui Al. Ioan Cuza în 1912

Hora Unirii este o poezie de Vasile Alecsandri, publicată pentru prima dată în 1856, în Steaua Dunării, revista lui Mihail Kogălniceanu, titlul original fiind Hora Unirei. Muzica a fost compusă de Alexandru Flechtenmacher.
 
Hanul lui Petrea Bacalu a avut și alte nume, pentru a atrage călătorii ce ajungeau la Iași pe nou linie de cale ferată Viena - Lemberg - Cernăuți – Pașcani - Iași (1870), hanul își schimbă firma devenind Otel Viena.

Scarlat Pastia, avocat, filantrop și primar al Iașului între 1877 - 1879, a cumpărat hotelul și i-a schimbă denumirea, acesta devenind Hotel România. Aici aveau loc întrunirile partidului conservator dar și cel liberal, la care au participat și  Lascar Catargi, Gheorghe Cantacuzino, generalul Gh. Mânu, Nicu Filipescu şi Take Ionescu.

 5. -  Otel Schiller și Academia Mihăileană
Reclamă Fotografia artistică Weiss, Farmacia J. Warner
 
Pastia a cumpărat și dughenele de peste drum, situate spre Uliță Sârbească și, deși acestea îi aduceau un venit important, le-a dărâmat hotărând să construiască pe locul lor un teatru modern. Proiectul a fost realizat de firma lui Gustave Eiffel însă dezacordului dintre municipalitate și Pastia privind amenajarea spațiului urban din fața clădirii l-a determinat pe Pastia să schimbe destinația acesteia, transformând-o într-un hotel a cărui construcție a fost terminată în 1882 și care a fost numit Hotelul Traian.
După demolarea dughenelor, Scarlat Pastia le propune edililor orașului să mute aici statuia lui Ştefan cel Mare din fața Palatului Administrativ dar a fost refuzat.
  
6. - Hotelul Traian

Hotelul România l-a adăpostit pe Mihai Eminescu în 1884, într-o mică odaie situată în podul șurii.

Incendiul care, în noaptea dintre 17-18 februarie 1888, a mistuit Teatrul din Copou l-a determinat pe Scarlat Pastia să transforme restaurantul din curtea hotelului în sală de spectacol unde s-a instalat o scenă și trei rânduri de loje, fiind cunoscută de ieșeni sub numele de Sala Pastia. Alte săli de spectacol erau la Circul Sidoli din Piața Uniri şi în Sala corului metropolitan.

Primarul Pastia a lăsat și o colecţie de legi intitulată Colecţia Pastra care mult timp a servit tuturor instanţelor judecătoreşti.

7. - Bd. Ștefan cel Mare

Hotelul a funcționat în continuare sub numele de Hotel Schiller până între cele două războaie mondiale și a fost naționalizat după 1945. 

 8. - Strada Cuza Vodă înainte de 1914 de construcția Palatului Braunstein
Hotelul Schiler, J. Frost, Frizer, Abramovici

Lucrările de amenajare a Pieței Unirii din anii ’60 au dus la demolarea clădirii, pe locul acesteia fiind amplasat în prezent parcarea din fața blocurilor turn și a cinematografului Victoria.

9. - Piața Unirii
via wikipedia.ro, digibuc.ro, facebook.com/iasifotografiivechi, facebook.com/Iasi.Jassy, facebook.com/iasi.vip, delcampe.net, okazii.ro

21 ianuarie 2018